söndag 5 oktober 2014

Jättesen kongressrapport 13: The Art of Reviewing

Ungefär lika försenat som mina utlovade inlägg med londontihps: Några glimtar från paneler och föredrag på LonCon3, 2014 års Worldcon. (Det här blir väldigt svengelskt, sorry.)

The Art of Reviewing
med Alvaro Zinos-Amaro, Paul Kincaid, Elizabeth Hand, Liza Groen Trombi, Matt Hilliard

- How do we lift reviewing to an art form?
- Get bloody good writers.

Estetik är viktigt även i recensioner. Det ska vara pleasurable reading.

Tänk på att honour the author's intent, och vid behov peka ut var verket missade att nå det målet.

The reviewer is always on the quest for the delight in the book, the book that lights up your life. Negative reviews are generally written out of sadness and disappointment.

Vem man skriver till. ”I write reviews for me: to explain to myself my reaction to the book.”

Inga kommentarer: