onsdag 9 januari 2008

Narrativitis

Word of the day: narrativitis.
A malady which can afflict stories.
Symptoms: the storyteller sees an obvious/natural effect/consequence looming - and avoids it through intricate machinations in this vein: No, sorry, that consequence is not possible in this particular story; you see, in this world I've created things are like this and like this and like this [plentiful footnotes and technical/magical/psychological facts] which leads to this and this and this [plentiful footnotes and technical/magical/psychological facts] which means that the plot cannot take the obvious route but must, for better and worse - and in the name of more pages - involve itself in further complications.
In its benign form the malady can make a good story better, but it spreads and infects swiftly and in its malign form it can destroy the most promising story.
Having been afflicted once gives no immunity. The only available vaccine induces an abnormal addiction to originality.

Dagens ord: narrativit.
En sjukdom som kan drabba berättelser.
Symptom: berättaren ser en uppenbar/naturlig verkan/följd närma sig - och undviker den genom avancerade grepp vars kärna är: Nej, tyvärr, den följden är inte möjlig i just denhär berättelsen; i världen som jag har skapat är det nämligen såhär och såhär och såhär [omfångsrika fotnötter och tekniska/magiska/psykologiska fakta] vilket leder till dethär och dethär och dethär [omfångsrika fotnötter och tekniska/magiska/psykologiska fakta] vilket gör att handlingen inte kan ta den uppenbara vägen utan måste på gott och ont - och i de fler sidornas namn - vira in sig i ytterligare förvecklingar.
I sin mildare form kan sjukdomen göra en bra berättelse bättre, men den sprids och smittar mycket snabbt och i sin gravare form kan sjukdomen förgöra den mest lovande berättelse.
Att en gång ha drabbats ger ingen immunitet. Det enda tillgängliga vaccinet leder till ett sjukligt beroende av originalitet.

1 kommentar:

Agnès sa...

Hehe så coolt skrivit :D!