onsdag 9 maj 2007

Wu Ming: 54

Dov’è la rivoluzione?
8/10


Wu Ming är egentligen fem italienska författare; när de bara var fyra och kallade sig Luther Blissett skrev de romanen ”Q”. Till skillnad från den känns ”54” ganska splittrad i början, men den tar sig! Andra skillnader: ”Q” var en europeisk idéroman, ”54” är en italocentrerad romanroman. Vad de har gemensamt, som tränger sig fram genom tid och text, är tanken på revolutionen…

”54” utspelar sig 1954 i framför allt Italien men även i Titos Jugoslavien, McCarthys Hollywood och post-Stalin-Moskva. Två av huvudpersonerna är Cary Grant och Lucky Luciano. Med den som sagt splittrade inledningen skulle romanen ha kunnat bli nästan vad som helst, men så småningom blir den framför allt en historia om ett motsägelsefullt Italien efter andra världskriget – med kommunister, kristdemokrater, ex-fascister och regeringskriser – skildrat genom framför allt en familj, och framför allt familjens yngste son, Robespierre Capponi. Bitvis en actiongangsterrulle, bitvis ett gråskaligt romantiskt drama och bitvis ett argt tidsdokument. Till slut en bra bok.

Inga kommentarer: