måndag 20 oktober 2008

You're gonna need a bigger bed.

Sartre pratade om att det är de ständiga valsituationerna som ger människan existentiell ångest. Och aldrig har han haft rättare än i veckans omröstning, tredje versen i "Who would you not kick out of bed?" Jack Sparrow? Spike? Wolverine? Navarre? Han Solo? Mal Reynolds? Kapten Krok? (vad är det med kaptener egentligen?) Arrgh, the choices!!!

Inga kommentarer: